"Trikiner (Trichinella) är ett släkte med upp till 4 mm långa rundmaskar som lever som parasiter i däggdjur, bland annat människor.

De kan ge upphov till trikinos och smittar oftast via slarvigt tillagat fläskkött. I Sverige testas alla slaktade grisar och det är ovanligt att tamsvin har trikiner. Trikiner förekommer även hos hästar, främst importerade. Kan även förekomma hos vildsvin, brunbjörn, järv, varg, lo, grävling, räv, fjällräv, mårdhund, skogsmård, hermelin, mink, katt, råttor och smågnagare. Den vanligaste trikinen är Trichinella spiralis.

"Trikinos är en zoonotisk sjukdom, dvs. den kan överföras från djur till människor. Den kan dock inte spridas mellan människor.Trikinos är en trikininfektion som orsakas av att man får i sig otillräckligt tillagat kött som innehåller trikiner, oftast rundmasken Trichinella spiralis. Huvudvärden är tamgrisen. Symptomen som fås är bland annat mag- och tarmproblem, feber samt allmän försvagning.

"Rundmaskar (Nematoda), en av de vanligast förekommande stammarna inom djurriket med mer än 25 000 arter beskrivna. Rundmaskar kan hittas i stora mängder i nästan alla miljöer, men främst i fuktiga och varma sådana. De kallas även för nematoder.

De förekommer både som hon- och hanmaskar och de är inte segmenterade. Det finns ungefär 1000 kända arter i Sverige.

Rundmaskar lever i både vatten och på land. Inom en kubikmeter fuktig jord kan det finnas flera miljoner mikroskopiska rundmaskar. Några av dessa djur är rovdjur och andra dricker saft från växternas celler. Det finns rundmaskar som lever som parasiter inne i andra organismer. De senare är vanliga skadedjur. De finns på vilda och odlade växter och de angriper även människor.

Rundmaskar kan orsaka sjukdomar som till exempel elefantiasis. En fjärdedel av jordens befolkning har spolmask, som är en typ av nematod.

Exempel på rundmaskar:

 


Varför ska kött som ska säljas för konsumtion trikinundersökas?Sjukdomen som uppstår vid trikininfektion heter trikinos (även kallat trichinellos). Trikinos är en så kallad zoonos vilket innebär att sjukdomen kan smitta mellan djur och människa. En vanlig smittkälla för människor är till exempel kallrökt korv och andra otillräckligt upphettade charkuterivaror. Symtom hos människor är direkt kopplad till antalet larver en person fått i sig - infektion med ett fåtal larver ger oftast inga symtom medan en kraftigare infektion kan ge symtom som muskelsmärta, långvarig feber med mera. Ibland har trikinos dödlig utgång hos människa. Mer ingående sjukdomsinformation hittar du hos Folkhälsomyndigheten - sjukdomsinformation om mänsklig trikinos.  

Vilka regler gäller för trikinundersökningar i Sverige?

Trikinkontroll ska enligt lag utföras på kött från tamsvin, vildsvin, häst, björn med flera som ska säljas för konsumtion. Tack vare trikinkontrollen är det cirka 50 år sedan det senaste utbrottet av trikinos i Sverige. Officiell trikinkontroll får endast utföras av ackrediterat (godkänt) laboratorium eller laboratorium godkänt av Livsmedelsverket. SVA, som är nationellt referenslaboratorium för trikinundersökningar, utför dessa officiella trikinundersökningar samt organiserar en årlig kontroll av de laboratorier som har tillstånd att utföra trikinundersökningar. Utöver dessa godkända laboratorier finns det enskilda laboratorier och veterinärer som utför trikinundersökningar, men dessa analyser berättigar inte tillstånd att sälja eller ge bort köttet.

källa SVA