Trikinprov för vildsvin

Förbetalda trikinprov (inkl. porto) som utförs samma dag de tas emot av Statens veterinärmedicinska anstalt

Snabbt, enkelt, säkert.

Vilka regler gäller för trikinundersökningar i Sverige?

Trikinkontroll ska enligt lag utföras på kött från tamgris, vildsvin, häst, björn och andra djurslag som kan infekteras med trikiner som ska säljas för konsumtion. Tack vare trikinkontrollen är det cirka 50 år sedan det senaste utbrottet av trikinos i Sverige. Eftersom trikiner numera så gott som aldrig påvisas hos grisar som fötts upp under kontrollerade uppfödningsförhållanden så har man lättat på kravet på provtagning av sådana grisar. För mer information se Livsmedelsverkets webbplats.

Officiell trikinkontroll får endast utföras av ackrediterat (godkänt) laboratorium eller laboratorium godkänt av Livsmedelsverket. SVA, som är nationellt referenslaboratorium för trikinundersökningar, utför officiella trikinundersökningar samt organiserar en årlig obligatorisk provningsjämförelse för de laboratorier som har tillstånd att utföra trikinundersökningar. Eventuella analyser som utförs av icke ackrediterade/godkända laboratorier och veterinärer berättigar alltså inte tillstånd att sälja eller ge bort köttet.

Trikiner i kött som används som livsmedel kan smitta människor och orsaka livslång sjukdom. Film: SVA

Så här fungerar det