Så här går en trikinanalys till hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Sveriges största trikinprovslabb.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) är Sveriges största trikinprovslabb. Metoden som används för att analysera heter digestionsmetoden och är den enda godkända metoden inom Sverige och EU.

Digestionsmetoden är en modell av vad som sker vid matsmältningen hos ett enkelmagat däggdjur.

Det första steget i digestionsmetoden är att mala ner en del av provbiten, vilket motsvarar tuggandet som sker när vi äter. Efter att köttet har malts ner efterliknas processen i magsäcken och köttprovet läggs i en blandning av utspädd saltsyra och enzymet pepsi.

Blandningen står sedan i 60 minuter med en temperatur på ca 42 grader och bearbetasav en automatisk magnetbaserad omrörare. Omröraren motsvarar magsäckens rörelser.

 

När simuleringen av magsäcken är klar ska vätskan silas. Provet hälls igenom finmaskiga silar ner i en form av separerartratt. Det är en konisk glasbehållare med en tappkran nederst. Den silade vätskan får stå och vila så att de tyngsta partiklarna, det vill säga de eventuella trikinlarverna, ska kunna sjunka till botten.

 

Trikinlarver

 

En delmängd av provet tappas från botten av separerartratten till ett mätglas. Om trikinprovet är positivt kommer trikinerna att finnas i delmängden. Vätskan späds med vatten för att provet ska bli mindre grumligt, sedan får

det vila i cirka 10 minuter så att de eventuella trikinerna ska kunna sjunka till botten igen. Överskottet sugs bort. Detta upprepas sedan en gång till.

Den tvättade bottensatsen i mätglaset hälls över i en petriskål som ställs under ett mikroskop. Om provet är positivt upptäcks det nu. SVA skickar sedan resultatet av trikinprovet till dig via brev eller e-post.

 

Trikinanalys vildsvin