Trikiner information

"Trikiner (Trichinella) är ett släkte med upp till 4 mm långa rundmaskar som lever som parasiter i däggdjur, bland annat människor.

 

De kan ge upphov till trikinos och smittar oftast via slarvigt tillagat fläskkött. I Sverige testas alla slaktade grisar och det är ovanligt att tamsvin har trikiner. Trikiner förekommer även hos hästar, främst importerade. Kan även förekomma hos vildsvinbrunbjörnjärvvarglogrävlingrävfjällrävmårdhund, skogsmårdhermelinminkkattråttor och smågnagare. Den vanligaste trikinen är Trichinella spiralis.

"Trikinos är en zoonotisk sjukdom, dvs. den kan överföras från djur till människor. Den kan dock inte spridas mellan människor.Trikinos är en trikininfektion som orsakas av att man får i sig otillräckligt tillagat kött som innehåller trikiner, oftast rundmasken Trichinella spiralis. Huvudvärden är tamgrisen. Symptomen som fås är bland annat mag- och tarmproblem, feber samt allmän försvagning.

 

"Rundmaskar (Nematoda), en av de vanligast förekommande stammarna inom djurriket med mer än 25 000 arter beskrivna. Rundmaskar kan hittas i stora mängder i nästan alla miljöer, men främst i fuktiga och varma sådana. De kallas även för nematoder.

De förekommer både som hon- och hanmaskar och de är inte segmenterade. Det finns ungefär 1000 kända arter i Sverige.

 

Rundmaskar lever i både vatten och på land. Inom en kubikmeter fuktig jord kan det finnas flera miljoner mikroskopiska rundmaskar. Några av dessa djur är rovdjur och andra dricker saft från växternas celler. Det finns rundmaskar som lever som parasiter inne i andra organismer. De senare är vanliga skadedjur. De finns på vilda och odlade växter och de angriper även människor.

Rundmaskar kan orsaka sjukdomar som till exempel elefantiasis. En fjärdedel av jordens befolkning har spolmask, som är en typ av nematod.

Exempel på rundmaskar: